ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

ببخشید کم بود؟ ( از خاطرات شهید مهدی قاضی خانی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
ببخشید کم بود؟ ( از خاطرات شهید مهدی قاضی خانی  )
یکی از جملاتی که او را ناراحت می کرد این بود که در مهمانی موقع جمع کردن سفره صاحب خانه بگوید ببخشید کم بود.
این جمله را که می شنید خیلی ناراحت می شد من هم چون می دانستم هیچ وقت این حرف را نمی زدم.
می گفت این همه نعمت خدا سر سفره است چرا می‌گویید ببخشید؟

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد