ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

احترام افسر عراقی به یک روحانی

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
احترام افسر عراقی به یک روحانی
افسر نزار جدی بود.
از آن سنگ‌دل‌ها.
از کنارشان رد می‌شد که حاج‌آقا از صف بیرون آمد و گیوه‌ای که بچه‌ها بافته بودند داد دستش.
تعجب کرد پرسید این چیه؟‌
حاج‌آقا گفت هدیه است برای شما.
چند لحظه‌ای مکث کرد نگاهی به حاج‌آقا انداخت و نگاهی به گیوه،
دستش را بالا آورد احترام نظامی گذاشت و بیرون رفت.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد