ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

نماینده واقعی مردم ( از خاطرات حاج آقا ابوترابی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
نماینده واقعی مردم ( از خاطرات حاج آقا ابوترابی )
جلوی مجلس عبایش را پهن کرده بود و نشسته بود و به حرف مردم گوش می‌کرد.
گفتند: «این کار شما صورت خوشی ندارد.»
گفت: «اگر نگران رفت و آمد هستند از اینجام می‌ریم، اما نگران هستند مردم بدعادت بشن همینجا می‌مونیم.»

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد