ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مصداق ایمان ( از خاطرات شهید اسدالهی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مصداق ایمان ( از خاطرات شهید اسدالهی )
مصداق ایمان را در اخلاق می‌شود دید،
نمونه‌اش خوش خلقی، احترام به من و احترامی بود که به پدر و مادرش داشت
و یا در صحبت‌هایی که می‌کرد و اینکه مقید به مسجد رفتن و دادن خمس و زکات بود.
این‌ها همه مصداق ایمان بود. من چیزهایی را که می‌خواستم را در حمید آقا دیدم.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد