شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

خمس

خمس
خمس

خاطرات

  وصیت تلفنی ( از خاطرات شهید عزیزی )

  وصیت تلفنی ( از خاطرات شهید عزیزی )

  پنجشنبه دهم مرداد ماه بود که زنگ زد به برادرش و گفت سال خمسی ام رسیده. یه ماشین دربست بگیر و برو قم خمس من رو بده .. ادامه مطلب ...

  تسویه حساب با خدا ( یادگاری از شهید عبدالله باقری )

  تسویه حساب با خدا ( یادگاری از شهید عبدالله باقری )

  تصویری که مشاهده می کنید برگه آخرین تسویه حساب این شهید مدافع حرم با خدای خویش است که چند ماه پیش از شهادتش خمس مال خود را پرداخت کرد. ادامه مطلب ...

  مصداق ایمان ( از خاطرات شهید اسدالهی )

  مصداق ایمان ( از خاطرات شهید اسدالهی )

  مصداق ایمان را در اخلاق می‌شود دید، نمونه‌اش خوش خلقی، احترام به من و احترامی بود که به پدر و مادرش داشت و یا در صحبت‌هایی که می‌کرد.. ادامه مطلب ...

  نون حلال ( از خاطرات شهید هادی باغبانی )

  نون حلال ( از خاطرات شهید هادی باغبانی )

  وقتـــــی پیگیــــــری میکردم میگفت ســــــوال کردم دیــدم این وام برای اینکار شبهه داره استفـــــاده شه اصـــــرار من هم برای نشون دادن راه شرعـــــی کردنش هم بیفایده بود.. ادامه مطلب ...

  مصداق ایمان ( از خاطرات شهید حمیدرضا اسدالهی )

  مصداق ایمان ( از خاطرات شهید حمیدرضا اسدالهی )

  اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺪاق اﯾﻤﺎن ﺑﻮد ﻣﻦﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ را در ﺣﻤﯿﺪ آﻗﺎدﯾﺪم.. ادامه مطلب ...

  خمسش را کنار گذاشت ( از خاطرات شهید رسول خلیلی )

  خمسش را کنار گذاشت ( از خاطرات شهید رسول خلیلی )

  در استفاده از اموال بیت المال بشدت مراقبت داشت. اهل امر به معروف و نهی از منکر بود. روزی که جنازه‌اش را آوردند خانه و به داخل اتاقش بردند، دوستان جوانش دور جنازه جمع شده بودند، گریه می‌کردند و می‌گفتند.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد