ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

وصیت نامه شهید حسینعلی عالی

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
وصیت نامه شهید حسینعلی عالی
خداوندا تو خوب می دانی که امام مظلومان این مظلوم، که مظلومیت را از جدش حسین به ارث برده این رهبر غریبمان خمینی بزرگ فرموده اند که در جنگ تحمیلی فرمانده کل قوا حضرت بقیه ا... ارواحنا له الفداه می باشند و من نیز به وظیفه در سنگر آمده ام.همچنان که زائران بیت ا... دور خانه ات در عربستان جمع گشته اند تا کعبه را که خانه توست زیارت کنند و دیگر اعمال آن را که واجب است به جا بیاورند.
خدایا من عاصی روسیاه اگر در جبهه خانه ات را نمی بینم که زیارت کنم می خواهم که خودترا با وصالت زیارت کنم و به جای غسل کردن با آب در خون خودم شنا نمایم، می خواهم با ریختن خونم که همان غسل است گناهانم را پاک نمائی و به جای قربانی دادن (حیوان) خودم را قربانی تو کنم شاید مورد رضای تو افتد و مرا نیز ببخشائی و این حج را قبول کنی.
خداوندا می خواهم که همچو شهداء مردانه به راه آن ها قدم بردارم و تا آخرین قطره خون راه آن ها را ادامه دهم. می خواهم همچون دوستانم به سوی آن ستاره ای که نور امید به من بخشیده پر بکشم.
خدایا تمام اعضای خانواده ام را بیامرز و حق پدر و مادرم را به جلالت خود از گردنم با کرامتت عطا فرما.
بنده سرتاسر معصیت و سوز حسینعلی عالی.


پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد