ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

حمید جان ( از خاطرات شهید ستاری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
حمید جان ( از خاطرات شهید ستاری )
منصور بعد از ازدواج به من حمید می گفت.

این حمید جان و منصور جان گفتن های ما توی فامیل خیلی صدا کرده بود.

چند بار هم بهمان اعتراض شد که مثلا بهتر نیست شما توی جمع به هم خانم و آقا بگویید؟

ولی محبتی که با این صدا کردن توی دلمان ایجاد می شد، نمی گذاشت کوتاه بیاییم.

 

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد