شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

آشنایی محمد با شهدا ( از خاطرات شهید مهدوی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
آشنایی محمد با شهدا ( از خاطرات شهید مهدوی )
محمد ، بهمن سال 66 به دنیا آمد ،

موقعی که به دنیا آمد شهیدان دوران جنگ را می آوردند و ما هم در مراسمشان شرکت می کردم

و این قدر گریه می كردم كه اشكهام روی صورت محمد می ریخت

و این اولین آشنایی محمد با شهدا بود .

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد