شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مراسم عروسی ( از خاطرات شهید مهدوی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مراسم عروسی ( از خاطرات شهید مهدوی )
هيچ وقت در مراسم عروسي ها و جشن ها شركت نمي كرد. 

نه اينكه آدم منزوي بود و در جمع نمي رفت - جايي كه مي دانست گناه است نمي رفت .

مي گفت :‹ هرچه ديده ببيند ، دل مي كند ياد ›

اگر چشمم به نامحرم بيفتد حتماً به گناه مي افتم . خيلي با نفسش مبارزه مي كرد .

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد