ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

نماز جماعت در عروسی ( از خاطرات شهید محمد علی رهنمون )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
نماز جماعت در عروسی ( از خاطرات شهید محمد علی رهنمون )
شنیده بودیم نماز جماعت و اول وقت برایش اهمیت دارد، ولی فکر نمی کردیم این قدر مصمم باشد!

صدای اذان که بلند شد، همه را بلند کرد؛ انگار نه انگار عروسی است، آن هم عروسی خودش!

یکی را فرستاد جلو، بقیه هم پشت سرش، نماز جماعتی شد به یاد ماندنی.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد