ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

رحمت هم که برای من یعنی شهادت ( از خاطرات شهید زین الدین )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
رحمت هم که برای من یعنی شهادت ( از خاطرات شهید زین الدین )
عروسم که حامله بود به دلم افتاده بود اگر بچه پسر باشد،
معنیش این است که خدا می خواهد یکی از پسرهایم را عوضش بگیرد.
خدا خدا می کردم دختر باشد.
وقتی بچه دختر شد، یک نفس راحت کشیدم.
مهدی که شنید بچه دختر است،
گفت
«خدارو شکر. در رحمت به روم باز شد. رحمت هم که برای من یعنی شهادت»

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد