ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

واکنش فرزند شهید فیروز حمیدی زاده

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
واکنش فرزند شهید  فیروز حمیدی زاده
پسر 11ساله شهید حمیدی زاده کنار مادر بی تابش نشسته است، رضا حالا در نبود پدر مرد خانه است، 
از اول که او را دیدم متوجه شدم که باید نسبت نزدیکی با شهید داشته باشد
اما از استحکام و مقاومت روحی اش تصور نمی کردم فرزند شهید باشد،
پسر بچه ای ۱۱ ساله که امروز برای مادرش قامت یک مرد را ایفا می کند.
او را زیر نظر داشتم که وقتی تابوت پدر نزدیکش می رسد واکنشش چیست،
فکر می کردم خود را روی تابوت بیندازد و زار زار گریه کند،
اما ناگهان روی دوش دایی اش رفت و مشت را گره کرد و فریاد زد 
«لبیک یا زینب(س)»،

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد