ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

طلبگی ( از خاطرات حاج احمد متوسلیان )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
طلبگی ( از خاطرات حاج احمد متوسلیان )
می خواست برود قم یا نجف درس طلبگی بخواند...
حتی توی خانه صدایش میزدند " آشیخ احمد"...
ولی نرفت
میگفت..
"کارباباتو مغازه زیاده".......

 

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد