ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

اخلاص و اقتدار ( از خاطرات حاج احمد متوسلیان )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
اخلاص و اقتدار ( از خاطرات حاج احمد متوسلیان )
وقتی حاج احمد متوسلیان شنید که قرار هست نماینده تام الاختیار بنی صدر از منطقه مریوان بازدید کند، خیلی عصبانی شد و برای جلوگیری از این بازدید با عجله به سمت پادگان حرکت کرد.
با دیدن سرهنگ نخعی، جلو رفت و گفت:" کی گفته این بیاد اینجا؟ کی به این اجازه داده از مناطق ما بازدید کنه؟"
خلاصه کار بالا گرفت، به طوریکه با نماینده بنی صدر دست به یقه شد.
 او هم تهدید کرد که من برمی گردم و این برخورد تو را گزارش و تو را عزل می کنم.
بعدها وقتی امام خامنه ای (دام ظله) به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع برای بازدید به مریوان آمده بودند؛فرمودند:" بنی صدر داستان حاج احمد را به امام (ره) رسانده بود و خواستار عزل و اخراج او از کل نیروهای مسلح شده بود، اما بنده به امام(ره) عرض کردم که متوسلیان را می شناسم، آدم مخلص و مقتدریه...".

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد