ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

تو چه کسی هستی که این آیه برایت آمد؟ ( از خاطرات شهید شیخی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
تو چه کسی هستی که این آیه برایت آمد؟ ( از خاطرات  شهید شیخی )
هم تو امتحان استخدامي بانك قبول شده بوديم و هم جهاد سازندگي .

خيلي دودل بوديم . ماشاءالله گفت مي ريم استخاره مي كنيم.

دو نفري رفتيم پيش حاج غفوري براي استخاره.

اولين استخاره را براي ماشاء الله زد . يك نگاه بهش كرد و گفت : تو كي هستي كه اين آيه برايت آمده ؟

از آيه پرسيديم . گفت آيه شهادت .

از ماشاءالله پرسيدم : مگه چه نيتي كرده بودي؟

گفت : نيت كرده بودم بروم آنجايي كه برايم عاقبت بخيري دارد . و الان ديدم كه جهاد سازندگي بهتر از بانكه.

و او در جهاد ماند تا به شهادت رسيد.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد