شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

اروند

اروند
اروند

خاطرات

    سردار اروند ( از خاطرات شهید حسن یزدانی )

    سردار اروند ( از خاطرات شهید حسن یزدانی )

    شنیده بودم غواص ماهری هم هست. قرار بود گردان‌های خط شکن از محور اروند عبور کنند. او که مسئول شناسایی بود .... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد