شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید سید رحمان هاشمی

سید رحمان هاشمی
 شهید سید رحمان هاشمی

خاطرات شهید سید رحمان هاشمی

    کنارسید رحمان کسی را دفن نکنید ( از خاطرات شهید تورجی زاده )

    کنارسید رحمان کسی را دفن نکنید ( از خاطرات شهید تورجی زاده )

    قرار بود فردا با دوستانش عازم جبهه شود، همان روز رفتیم به گلستان شهدا، سر قبر شهید سید رحمان هاشمی. دیگر گریه نمی‌کرد.
    دو تن دیگر از دوستانش در کنار رحمان آرمیده بودند، به مزار آن‌ها خیره شد؛ گویی چیزهایی می‌دید که ما از آن‌ها بی خبر بودیم.
      ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد