شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید ابراهیم بافری زاده

ابراهیم  بافری زاده
ابراهیم بافری زاده

خاطرات شهید ابراهیم بافری زاده

    زائر امام رضا ( از خاطرات شهید ابراهیم باقری زاده )

    زائر امام رضا ( از خاطرات شهید ابراهیم باقری زاده )

    وقتی محسن [شهید محسن خسروی] در والفجر8 شهید شد و پیکرش در منطقه ماند، ابراهیم خیلی بی تابی می کرد و به شدت اشک می ریخت. از آن به بعد هر وقت عملیاتی می شد، برای اینکه پیمانش را با محسن ادامه دهد،  ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد