شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید محمد منتظرالقائم

محمد منتظرالقائم
شهید محمد منتظرالقائم

خاطرات شهید محمد منتظرالقائم

خاطرات شهید محمد منتظرالقائم

    حجاب (خاطره ای از شهید محمد منتظرالقائم )

    حجاب (خاطره ای از شهید محمد منتظرالقائم )

    می دانست از ساواکی ها می باشند و می خواهند براش پرونده سازی کنند. از او پرسیده بودند نظرت در مورد حجاب چیه؟ گفته بود: من کە نظری ندارم باید از روحانیت پرسید! من فقط یه حدیث بلدم... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد