شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

غسل شهادت

غسل شهادت
غسل شهادت

خاطرات

  سرباز امام زمان ( از خاطرات شهید مهدی نوروزی )

  سرباز امام زمان ( از خاطرات شهید مهدی نوروزی )

  لباس رزمی که اندازه محمد هادی باشد پیدا نکردم و کوچکترین سایز را خریدم و کوچک تر کردم و بعد از غسل شهادت با این لباس خدمت آقا رسیدیم .. ادامه مطلب ...

  غسل شهادت ( از خاطرات شهید اسدالهی )

  غسل شهادت ( از خاطرات شهید اسدالهی )

  امام رضا زن و فرزندم را به تو می سپارم. نیم ساعت قبل از حرکت برای عملیات توی ماشین آماده بودیم دیدیم همه به جز حمید هستند.  ادامه مطلب ...

  سفارش شهید ( از خاطرات شهید علی اکبر درویشی )

  سفارش شهید ( از خاطرات شهید علی اکبر درویشی )

  تا می‌توانی نماز شب را ترک نکن و همیشه با وضو و غسل شهادت باش، به خاطر اینکه اگر انسان این برنامه الهی را داشته باشد، به ملکوت اعلی خواهد رسید.» ادامه مطلب ...

  آرزوی شهادت ( از خاطرات شهید حسین زینال زاده )

  آرزوی شهادت ( از خاطرات شهید حسین زینال زاده )

  وقتی این حرف‌ها را زد، من دیگر چیزی نگفتم، اما دلم لرزید.... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد