شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

ریا

ریا
ریا

خاطرات

   للمتقين اماما ( از خاطرات شهید مصطفی چمران )

  للمتقين اماما ( از خاطرات شهید مصطفی چمران )

  چون بعضی از دانشجویان خجالت می‌کشیدند که در دانشگاه نماز بخوانند ،با اینکه او از ریا نفرت داشت..    ادامه مطلب ...

  حرف وعمل ( از خاطرات شهید محسن حججی )

  حرف وعمل ( از خاطرات شهید محسن حججی )

  محسن جوانی مؤمن و مقید بود، به هیچ عنوان پدر و مادر خود را آزار نمی‌داد؛. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد