شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید رحیم حضرتی

رحیم حضرتی
رحیم حضرتی

خاطرات شهید رحیم حضرتی

خاطرات شهید رحیم حضرتی

    او باید شهید می شد ( شهید رحیم حضرتی )

    او باید شهید می شد ( شهید رحیم حضرتی )

    پنجمین شب از عملیات خیبر بود.
    یك بسیجىِ اهل مراغه به نام حضرتى از من پرسید: «برادرعابدى! چرا اجازه ندادى خط اوّل بروم؟»
    میدانستم معلم است و چهار بچه قد و نیم قد دارد. گفتم: «به موقع میگم.‌» ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد