شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید حسن شفیع زاده

حسن شفیع زاده
شهید حسن شفیع زاده

خاطرات شهید حسن شفیع زاده

    سه تامون رو زدیم (خاطره ای از شهید مهدی باکری و حسن شفیع زاده)

    سه تامون رو زدیم (خاطره ای از شهید مهدی باکری و حسن شفیع زاده)

    توی آبادان، رفته بود جبهه ی فیاضیه، شده بود خمپاره انداز.
    شهید شفیع زاده دیده بانی می کرد و گرا به ش می داد ، اوهم می زد.
    همان روزهایی که آبادان محاصره بود ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد