شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید عبدالحمید اکرمی

عبدالحمید  اکرمی
شهید عبدالحمید اکرمی

خاطرات شهید عبدالحمید اکرمی

خاطرات شهید عبدالحمید اکرمی

    روضه دو نفری ( از خاطرات شهید اسلامی نسب )

    روضه دو نفری ( از خاطرات شهید اسلامی نسب )

    من و شهید عبدالحمید اکرمی تازه به مقر شهید دست بالا در شیراز برای کارهای عقیدتی آمده بودیم. از اقبال خوبی که داشتیم در چادر فرمانده ساکن شدیم. دیری نپایید که زهد و تواضع و رفتار نیک فرمانده( یعنی سردار محمد اسلامی نسب)(3) ما را مجذوب شخصیت وی ساخت. انگار نه انگار که فرمانده است، خاکی و خودمانی بود در عین حال دوست داشتنی. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد