شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم علی آقا عبداللهی

علی آقا عبداللهی
شهید علی آقا عبدالهی

خاطرات شهید مدافع حرم علی آقا عبداللهی

وصیتنامه شهید مدافع حرم علی آقا عبداللهی

خاطرات شهید مدافع حرم علی آقا عبداللهی

  روحیه ایثار ( از خاطرات شهید علی آقا عبداللهی )

  روحیه ایثار ( از خاطرات شهید علی آقا عبداللهی )

  در یکی از روزهایی که حدود یک ماه از تاریخ شروع آموزش مان گذشته بود در میدان صبحگاه دانشگاه بودیم و همه گردان ها تجمیع بودند، فرمانده گفت: باید دو نفر از گردان ما به گردان دیگری برود. ادامه مطلب ...

وصیتنامه شهید مدافع حرم علی آقا عبداللهی

  وصیت نامه شهید علی آقا عبداللهی

  وصیت نامه شهید علی آقا عبداللهی

  من از تو می خواهم تماما گوش به فرمان ولی فقیه خود باشی و هوشیار و آگاه با بصیرت زندگی خود را توام با تحصیل و کسب علم سپری نمایی و مراقب مادرت باشی ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد