شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید اسماعیل قربانی

اسماعیل قربانی
اسماعیل قربانی

خاطرات شهید اسماعیل قربانی

خاطرات شهید اسماعیل قربانی

    شهید اسمعیل قربانی فرزند ابراهیم

    شهید اسمعیل قربانی فرزند ابراهیم

    روز عید قربان بود!
    بعد از خواندن نماز عید انجام دادن باقی اعمال با بچه ها تصمیم گرفتیم که یه سری به بهشت زهرا بزنیم!
    پشت موتورها نشستیم و هرکدوم دوترک راهی شدیم! ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد