شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید سید مجتبی هاشمی

سید مجتبی هاشمی
سید مجتبی هاشمی

وصیتنامه شهید سید مجتبی هاشمی

خاطرات شهید سید مجتبی هاشمی

  زندگیش جنگ شده بود ( از خاطرات شهید مجتبی هاشمی )

  زندگیش جنگ شده بود ( از خاطرات شهید مجتبی هاشمی )

  سخت ترین دوران زندگی ما تازه بعد از انقلاب و شروع جنگ آغاز شد. سید دیگر در خانه نمی ماند. من بودم و 5 تا بچه قد و نیم قد،  ادامه مطلب ...

وصیتنامه شهید سید مجتبی هاشمی

  وصیت نامه شهید سید مجتبی هاشمی

  وصیت نامه شهید سید مجتبی هاشمی

  از کلیه کسانی که به طریقی دینی به آنها دارم طلب مغفرت می کنم، خواهش می کنم مرا ببخشید تا خدای مهربان هم شما را ببخشد. کسانی که به من دینی دارند، همه آنها را می بخشم، امید که خدای قادر متعال همه آنها را بیامرزد. از پدر و مادر عزیزم حلالیت می طلبم و همسر و فرزندانم را به شما می سپارم،. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد