شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

کاغذ خواستگاری ( از خاطرات شهید سید علی حسینی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
کاغذ خواستگاری ( از خاطرات شهید سید علی حسینی )
هنوز آن کاغذ را دارم؛شرایطش را خلاصه،رویش نوشته بود و پایینش را امضا کرده بود.تمام جلسه خصوصی صحبت ما درباره ازدواج ختم شد به همان کاغذ؛مختصر و مفید.

بعد از باسمه تعالی،ده تا از نظراتش را نوشته بود.بعضی هایش اینطور بودند:

« داشتن ایمان به خدا و خداجویی؛

مقلد امام بودن و پیروی از رساله ایشان؛

شغل من پاسدار است؛

مشکلات آینده جنگ؛

مکان زندگی؛

انگیزه ازدواج،رسیدن به کمال.»

عبارت ها کوتاه بود؛اما هر کدام یک دنیا حرف داشت برای گفتن

پیام کاربران

( بررسی نشده ) سال قبل چرا منابع برخی مطالبتون رو نمی نویسید؟ پاسخ
لوگوی سایت ابر و باد