شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم مصطفی (کمیل) صفری تبار

مصطفی (کمیل) صفری تبار
مصطفی (کمیل) صفری تبار

خاطرات شهید مدافع حرم مصطفی (کمیل) صفری تبار

وصیتنامه شهید مدافع حرم مصطفی (کمیل) صفری تبار

خاطرات شهید مدافع حرم مصطفی (کمیل) صفری تبار

  ما هم دل داریم ( از خاطرات شهید کمیل صفری تبار )

  ما هم دل داریم ( از خاطرات شهید کمیل صفری تبار )

  چهار پنج ماهی هست که مصطفی رو میشناسم . جوان خوش چهره و مهربان ، با یه ته ریش زیبا و چفیه دور گردنش که خیلی معصومیت چهره اش رو بیشتر کرده 
  زن و زندگی رو رها کرده و برای دفاع از مقدساتش به جهاد اومده ... ادامه مطلب ...

وصیتنامه شهید مدافع حرم مصطفی (کمیل) صفری تبار

  وصیت نامه شهید مصطفی (کمیل)صفری تبار

  وصیت نامه شهید مصطفی (کمیل)صفری تبار

  شنیده بودم که فرمانده های ما گفتند دست پدر ومادر را باید بوسید ومن هم چند بار قصد چنین کاری را داشتم که یک بار به شوخی توانستم دست پدرم را ببوسم البته پدرم اجازه نمی داد که دستش را ببوسم وبالاخره با چند ترفند پاسداری توانستم به مقصود خود برسم ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد