ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

علت شهادت : موش صحرایی گوشت خوار

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
علت شهادت : موش صحرایی گوشت خوار
عراقیها برا تضعیف روحیه ی ما فیلمای زننده پخش می کردند

یه روز یکی از بچه ها به نشانه اعتراض تلویزیون رو خاموش کرد

عراقی ها گرفتن و بردنش بیرون

هیچ کس ازش خبر نداشت ...

 

... برا استراحت ما رو فرستادن به حیاط اردوگاه

وارد حیاط که شدیم اون بسیجی رو دیدیم

یه چاله کنده بودند و تا گردن گذاشته بودنش زیر زمین

شب که شد صدای الله اکبر و ناله های اون بسیجی بلند شد

همه نگرانش بودیم

صبح که شد گفتند شهید شده

خیلی دوست داشتیم علت ناله و فریاد دیشبش رو بدونیم

وقتی یکی از نگهبانا علتش رو گفت مو به تنمون راست شد

می گفت: زیر خاک این منطقه موشهای صحرایی گوشت خوار وجود داره

موشها حس بویائی قوی دارن

وقتی متوجه دوستتون شدن بهش حمله کردن و گوش بدنش رو خوردن

علت شهادت و ناله هاش هم همین بوده

صبح که بدنش رو آوردیم بیرون تکه تکه شده بود...

پیام کاربران

بی نام ( بررسی نشده ) سال قبل واااای خدای من😭😭😭😭
چه جوری میتونیم جواب شهدا رو بدیم
من شرمنده تونم.من مدیونتونم.
زبانم قاصره از بیان این دِین عظیمی که به گردنم دارین. 😔😔
پاسخ
لوگوی سایت ابر و باد