شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید احمد پلارک

احمد پلارک
شهید احمد پلارک

وصیتنامه شهید احمد پلارک

خاطرات شهید احمد پلارک

  نظافت توالت ( خاطره ای از شهید سید احمد پلارک )

  نظافت توالت ( خاطره ای از شهید سید احمد پلارک )

  شهید سید احمد پلارک در زمان جنگ در یکی از پایگاه های پشت خط به عنوان یک سرباز معمولی کار میکرد
  او همیشه مشغول نظافت توالت های آن پایگاه بوده و همواره بوی بدی بدن او را فرا میگرفت
  تا اینکه ... ادامه مطلب ...

وصیتنامه شهید احمد پلارک

  وصیت نامه شهید سید احمد پلارک

  وصیت نامه شهید سید احمد پلارک

  خدایا عملی ندارم که بخواهم به آن ببالم ، جز معصیت چیزی ندارم و ا... اگر تو کمک نمی کردی و تو یاریم نمی کردی به اینجا نمی آمدم
  و اگر تو ستارالعیوبی را بر می داشتی میدانم که هیچ کدام از مردم پیش من نمی آمدند ،
  هیچ بلکه از من فرار می کردند حتی پدر و مادرم .  . ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد