شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

از خاطرات شهید ربیع قیصر

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
از خاطرات شهید ربیع قیصر
ربیع در جنگ 33 روزه در تابستان 1385، با نام عملیاتی "حاج علی" به عنوان مسئول یک تیم ضدزرهی وارد میدان شد
و پس از شکار 8 تا 10 تانک ضدهسته ای "مرکاوا"، توسط هواپیماهای ارتش صهیونیستی هدف موشک قرار گرفت و به شهادت رسید.

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد