شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید علی هاشمی

علی هاشمی
علی هاشمی

خاطرات شهید علی هاشمی

  من از اشک های شما کمرم شکسته ( از خاطرات شهید علی هاشمی )

  من از اشک های شما کمرم شکسته ( از خاطرات شهید علی هاشمی )

  بعد از مفقود شدن حاجی من رفتم توی اتاق آنقدر گریه کردم تا سه چهار روز من فقط گریه می کردم طوری که از بچه هام خجالت می کشیدم من خیلی به علی وابسته بودم همش می گفتم خدایا کمکم کن. زندگی رو برا شوهر و بچه هام زهر کرده بودم. یه روز دیگه خودش اومد توی خوابم خوابیده بودم روی زمین بعد از نماز صبح بو ادامه مطلب ...

  شب خواستگاری ( از خاطرات شهید علی هاشمی )

  شب خواستگاری ( از خاطرات شهید علی هاشمی )

  شب خواستگاری مادرش گفت: که ما فردا شب برای صحبت های آخر می آئیم. فردا شب که شد ساعت 8 شب آمدند. حاج علی مثل شب قبل با لباس فرم سپاه از منطقه آمده بود و من با ایشان توی اتاقی نشستیم و با هم صححبت کردیم البته بیشتر او صحبت می کرد. خوب بخاطر دارم که گفت: هدف از ازدواج این است.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد