شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید سید حسن ولی

سید حسن ولی
سید حسن ولی

خاطرات شهید سید حسن ولی

    معجزه شهدا ( از خاطرات شهید سید حسن ولی )

    معجزه شهدا ( از خاطرات شهید سید حسن ولی )

    شهید سید حسن ولی بسیار به کبوتر و پرورش آنها علاقه داشت و به آنها عشق می ورزید .
    خواهر این شهید بزرگوار میگوید وقتی حسن دو دستش را باز میکرد کبوتران یک به یک روی دستانش می نشستند و وقتی شهید قرار بود به جبهه اعزام گردد این کبوتران تا بالای اتوبوسی که سید حسن با آن روانه میشد رفته و برگشتند.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد