شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم مهدی طهماسبی

مهدی  طهماسبی
مهدی طهماسبی

خاطرات شهید مدافع حرم مهدی طهماسبی

خاطرات شهید مدافع حرم مهدی طهماسبی

    کوه خضرنبی ( از خاطرات شهید مهدی طهماسبی )

    کوه خضرنبی ( از خاطرات شهید مهدی طهماسبی )

    چون راه طولانی بود و پیاده روی زیادی داشت، شهید مهدی همیشه بین راه با شوخی و خنده حرف میزد تا اینکه خستگی مسیر را حس نکنیم.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد