شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم میثم نجفی

میثم  نجفی
میثم نجفی

خاطرات شهید مدافع حرم میثم نجفی

خاطرات شهید مدافع حرم میثم نجفی

    حلما کوچولو ( از خاطرات شهید میثم نجفی )

    حلما کوچولو ( از خاطرات شهید میثم نجفی )

    ​روزهای آخر فقط در حال نوشتن بود خیلی خاکی و تو دار بود همش خنده رو لباش بود چند روز مونده بود که بابا بشه خیلی ذوق داشت .. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد