شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم محمد مسرور

محمد مسرور
محمد مسرور

خاطرات شهید مدافع حرم محمد مسرور

خاطرات شهید مدافع حرم محمد مسرور

    خسته شده ام ( از خاطرات شهید محمد مسرور )

    خسته شده ام ( از خاطرات شهید محمد مسرور )

    ناگهان محمد گفته بود دیگه خسته شدم.یکی از همرزمانش ناراحت میشود و می گوید محمد چرا این حرف را میزنی؟ما از زن و فرزند و خانواده گذشته ایم امده ایم اینجا.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد