شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید محمدعلی نیکنامی

محمدعلی نیکنامی
محمدعلی نیکنامی

خاطرات شهید محمدعلی نیکنامی

خاطرات شهید محمدعلی نیکنامی

    پای ضریح ( از خاطرات شهید محمدعلی نیکنامی )

    پای ضریح ( از خاطرات شهید محمدعلی نیکنامی )

    محمدعلی وصیت کرده بود: "وقتی پیکرش را برای طواف به حرم می برند مدت بیشتری پای ضریح نگه دارند". به خدام که گفتیم قبول نکردند و گفتند.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد