ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

دنیا ( از خاطرات شهید رحیم کابلی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
دنیا ( از خاطرات شهید رحیم کابلی )
خیلی کم خانه بود، اکثراً ماموریت بودند.
اطرافیان همیشه اعتراض می­‌کردند و به من می‌گفتند که شما چگونه تحمل می­‌کنید،
بچه­‌ها یک دل سیر پدرشان را ندیدند. یک روزی به او گفتم:«خسته نشدی؟ نمی‌خواهی استراحت کنی؟»
گفت:«مگر دنیا چقدر است که من خسته شوم؟ برای استراحت هم وقت زیاد است.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد