شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم محمدحسین میردوستی

محمدحسین میردوستی
محمدحسین میردوستی

خاطرات شهید مدافع حرم محمدحسین میردوستی

  آخرین خداحافظی ( از خاطرات شهید محمد حسین میر دوستی )

  آخرین خداحافظی ( از خاطرات شهید محمد حسین میر دوستی )

  این لحظه ها در تاریخ ماندگار است خداحافظی پدر با فرزندش خداحافظی فرزند با پدرش فرزندی که دیگر فقط باید از پدر یک اسم و یک عکس به  خاطر داشته باشد ادامه مطلب ...

  انگشتر فیروزه ( از خاطرات شهید میردوستی )

  انگشتر فیروزه ( از خاطرات شهید میردوستی )

  ​در روز آخر که این شهید بزرگوار و همرزمانش سوار اتوبوس شدند و ما خواستیم با آن ها خداحافظی کنیم، با لبانی خندان و بشاش بودند که حالات «حبیب ابن مظاهر» در شب عاشورا را برایمان تداعی کردند ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد