شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم رسول پورمراد

رسول پورمراد
رسول پورمراد

جملات ماندگار شهید مدافع حرم رسول پورمراد

جملات ماندگار شهید مدافع حرم رسول پورمراد

    حرف های زیبای شهیدرسول پورمراد با خدا درباره شهادت

    حرف های زیبای شهیدرسول پورمراد با خدا درباره شهادت

    خدایا ! حمد و ستایش از آن توست که عزّت و ذلّت به دست توست..خدایا ! همیشه با نعمت های بیشمارت مرا شرمنده کرده ای و من نمی توانم .. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد