شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مصطفی ابراهیمی مجد

مصطفی ابراهیمی مجد
مصطفی ابراهیمی مجد

وصیتنامه شهید مصطفی ابراهیمی مجد

وصیتنامه شهید مصطفی ابراهیمی مجد

    وصیت نامه شهید مصطفی ابراهیم مجد

    وصیت نامه شهید مصطفی ابراهیم مجد

    بگذارید بعد از مرگم بدانند که همانطور که اساتید بزرگمان می گفتند
    نوکر محال است صاحبش را نبیند من نیز صاحبم را ، محبوبم را دیدار کردم
    اما افسوس که تا این لحظه که این وصیت را می نویسم، دیدار مجدد او نصیبم نگشت. بدانید که امام زمانمان ... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد