ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

بگو 7 هزار سال! (از خاطرات عملیات خیبر)

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
بگو 7 هزار سال! (از خاطرات عملیات خیبر)
عملیات خیبر انقدر سخت و سنگین بود که بعداز گشت هفت شب در جریزه مجنون ، وقتی به شهید کلهر گفتم: که این هفت شب چگونه گذشت ؟

پاسخ داد : نگو هفت شب ، بگو هفت هزار سال !

وضعیت وحشتناکی بود .

تعداد انگشت شماری باقی مانده بودند به اضافه یک تیر بار و دو اسلحه .

به آقا مهدی گفتم : چه باید کرد؟

با خونسردی گفت:  صدمتر تا انجام تکلیف باقی مانده ، ما تکلیف خود را انجام می دهیم . ادامه راه با آنان که باقی مانده اند .....

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد