شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم رضا فرزانه

رضا فرزانه
رضا فرزانه

خاطرات شهید مدافع حرم رضا فرزانه

خاطرات شهید مدافع حرم رضا فرزانه

    امر به معروف ( از خاطرات شهید حاج رضا فرزانه )

    امر به معروف ( از خاطرات شهید حاج رضا فرزانه )

    اگر صحبت از فرد غایبی میشد،اگر فرد غایب رو می شناختند،به نحوی سعی میکردند اورا تبرئه کنند مثلا اگر بدی او گفته میشد حاج رضا میگفت: ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد