شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

امر به معروف ( از خاطرات شهید حاج رضا فرزانه )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
امر به معروف ( از خاطرات شهید حاج رضا فرزانه )
 تقوای ایشون برای حقیر درس های زیادی داشت به کرات شاهد بودم با نهی از منکر خاص خودشون جلوی غیبت رو میگرفتند
اگر صحبت از فرد غایبی میشد،اگر فرد غایب رو می شناختند،به نحوی سعی میکردند اورا تبرئه کنند مثلا اگر بدی او گفته میشد حاج رضا میگفت:((نه،حالا اینطور ها هم نیست...))
اگر میدید بازهم جلسه به غیبت ادامه میدهد،بلند صلوات میفرستاد به طوری که همه ساکت شوند،باز اگر ادامه میدادند ایشون صلوات میفرستاد انقدر صلوات میفرستاد تا گوینده خجالت میکشید و ادامه نمیداد نهی از منکر ایشون هم غیر مستقیم بود که کسی ناراحت نشود،هم موثر واقع میشد.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد