شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

بغل امام حسین ( از خاطرات شهید آرمان علی وردی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
بغل امام حسین ( از خاطرات شهید آرمان علی وردی )
مادر شهید آرمان علی‌وردی  می‌گوید: آن روزی که بنا بود پیکر آرمان را داخل قبر بگذارند، امیر عباسی بنا بود او را در قبر بگذارد و تلقین بدهد،
به او گفتم کمی آرام‌تر به پشت او بزن، بدن پسرم زخمی و کبود است. بعد او به من گفت خیالت راحت باش، او در بغل امام حسین (ع) است.
وی افزود: بعد از چند روز خواهرم (خاله آرمان) خواب می‌بیند که امیر عباسی به او می‌گوید:
به مادر آرمان بگو که امام حسین (ع) فرمودند خیالت راحت باشد، آرمان در بغل من بود و آرام او را روی زمین گذاشتم.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد