شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

کمپوت گیلاس ( از خاطرات شهید خرازی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
کمپوت گیلاس ( از خاطرات شهید خرازی )
مرحله اول عملیات که تمام می شود، آزاد باش می دهند و یک جعبه کمپوت گیلاس؛ خنک ، عین یک تکه یخ .
انگار گنج پیدا کرده باشیم توی این گرما. از راه نرسیده، می گوید«می خواین از مهمونتون پذیرایی کنین؟»
می گویم « چشمت به این کمپوتا افتاده؟ اینا صاحاب دارن. نداشته باشن هم خودمون بلدیم چی کارشون کنیم .»
چند دقیقه می نشیند.تحویلش نمی گیریم،می رود. علی که می آید تو ، عرق از سر و رویش می بارد.
یک کمپوت می دهم دستش. می گویم «یه نفر اومده بود ، لاغر مردنی. کمپوت می خواست بهش ندادیم. خیلی پر رو بود. »
می گوید «همین که الان از این جا رفت بیرون؟ یه دست هم نداشت؟ »
می گویم « آره . همین» می گوید « خاک ! حاج حسین بود .» 

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد