ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

قمقمه اش هنوز آب داشت ( خاطره شهید خرازی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
قمقمه اش هنوز آب داشت ( خاطره شهید خرازی )
قمقمه اش هنوزآب داشت....نمـــی خورد....

از سر کانال تا انتهای کانال می رفت و می آمد لب های بچه هارا باآب قمقمه اش ترمی کرد....

ریگ گذاشته بود توی دهنش که خشک نشود وبه هم نچسبد...

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد