ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

نمایندگی مجلس ( از خاطرات شهید همت )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
نمایندگی مجلس ( از خاطرات شهید همت )
اولين‌ دوره‌ي‌ نمايندگي‌ مجلس‌ داشت‌ شروع‌ مي‌شد.
بهش‌ گفتم:
‌«خودت‌ رو آماده‌ كن‌، مردم‌ مي‌خواهندت‌.»
قبلاً هم‌ بهش‌ گفته‌ بودم‌. جوابي‌ نمي‌داد. آن‌ روز گفت:‌
«نمي‌تونم‌.خداحافظي‌ِ شب‌ عمليات‌ِ بچه‌ها رو با هيچي‌ نمي‌تونم‌ عوض‌ كنم‌

موضوعات

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد