شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید سید علی اندرزگو

سید علی اندرزگو
سید علی اندرزگو

خاطرات شهید سید علی اندرزگو

  تا سه سال نمی دانستم با اندرزگو ازدواج کرده ام!(از خاطرات شهید سید علی اندرزگو)

  تا سه سال نمی دانستم با اندرزگو ازدواج کرده ام!(از خاطرات شهید سید علی اندرزگو)

  حدود سه سال پس از ازدواج مان، در سفری که برای افغانستان‏ رفتیم، در آن‌جا وقتی جمع بودیم، خطاب به‌دوستانش گفت: "همسر من اسم اصلی و کار مرا نمی‏داند." رو کرد به من و گفت:  ادامه مطلب ...

  خروس تخم گذار ( خاطرات امام خامنه ای از شهید اندرزگو)

  خروس تخم گذار ( خاطرات امام خامنه ای از شهید اندرزگو)

  فرزند شهید اندرزگو درباره ابوی‌اش و نحوه جابه‌جا کردن اسلحه و مهمات، به یکی از خاطرات شنیدنی رهبر انقلاب اشاره‌کرده و می‌گوید:... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد